Happy DO ッ
28 Oct
28Oct

Имам си една мечта...
Ами ако се сбъдне...
Колко ли доволни хора ще има след като...
Ще помогна на хиляди с...

Въртят ли ви се такива мисли из главата? Мда, и в моята, признавам си. Как обаче да ги материализираме, как да превърнем една мечта в реалност? Продължете с четенето!


Като начало трябва искрено да си признаете своите силни и слаби страни! Вземете си дневник - с него се случва много по-лесно и приятно. След това е ред на поставянето на ясни цели, а следващото е постигането им чрез действие. Една такава стратегия ни помага да се съсредоточим върху правилните инициативи, за да постигнем най-добрите резултати за себе си, за бизнеса си и за живота си въобще.


Не е възможно да се създаде невероятна стратегия, без първо да се знае къде искаме да стигнем, или накратко казано - да определим целите си. Започнете като опишете подробно идеята си, продължете с дефинирането как изглежда успехът за вас/бизнеса ви – резултатите определят дали вие или вашия бизнес е успял или не. Целите трябва да бъдат измерими и конкретни, за да могат да бъдат оценени в края на годината; например: "Искам да увелича приходите с 20% тази година" или "Искам да достигна до Х брой клиента".

Планът е нещо повече от прост набор от цели на хартия. Става въпрос за това как функционира вашият бизнес като цяло - как всичко преминава от един "отдел" към друг и какво се случва, когато има промени на пазара или икономиката. Успехът или провалът на всяка част зависи от това как работят другите части, което прави това планиране критично за всеки бизнес.

Примерът на картинката не е за бизнес, но идеята е такава и за всички значими цели в живота ви.


Photo by charlesdeluvio on Unsplash 


Когато определяте организационните си цели, първата стъпка е да дефинирате проблемите, които трябва да бъдат решени. Може да изглежда очевидно, но това трябва да се направи, преди да започнете с решенията. В противен случай съществува риск да работите върху нещо, което не е подходящо или полезно за вашия бизнес. Важно е не само защото ще ви помогне да запазите нещата ясни в ума си, но и защото като разберете защо определени неща се случват (или не се случват), има по-малък шанс да губите време в търсене на решения, без да знаете дали ще проработят. Това ще спести на всички време, проблеми и пари.

Поставете си амбициозни, но реалистични цели. Важно е да си поставяте предизвикателни цели, ако те ще бъдат ефективни при постигането им. Много хора обаче вдигат толкова високо летвата, че се демотивират, когато се провалят или не постигнат тези цели. Това също може да ги доведе до оправдания пред себе си /и другите/, вместо наистина да поработят по-умно следващия път. Така че вместо да задавате нереалистични очаквания за себе си или за другите, опитайте да зададете разумни очаквания - след това коригирайте въз основа на това как се развиват нещата, след като изтече известно време. С бизнес наръчника на Do Moments ще можете да го правите лесно всяко тримесечие.

Спрете да се притеснявяте какво мислят другите за вашите планове. Съсредоточете се върху постигането на резултати и постигането на успех с тях. Ключът тук е да имате доверие в себе си и да разберете защо определени неща трябва да бъдат направени, защото никой друг не може да ни каже как най-добре да изпълним тези задачи, освен самите ние.

Може да ви е полезно да прочетете как да спрете да се сравнявате с другите.Когато имате своите цели, е време да оцените съществуващите възможности на бизнеса си. Това е важна стъпка, за да гарантирате, че можете да ги постигнете. Трябва да започнете като дефинирате какво означава за бизнеса ви да има силни или слаби страни и след това да го сравните с конкуренти в същия сегмент или отрасъл. Като се сравнявате с други компании, можете да идентифицирате пропуски в способностите си и области за подобрение.

След като завършите това упражнение, определете колко усилия ще бъдат необходими от всеки "отдел", за да се постигнат съответните цели по време на всяка фаза на плана. Ако ви липсва някое звено намерете си точния човек/компания, на който да делегирате онези задачи, които ще изядат ценно време или за които нямате идея как да свършите качествено.

След като създадете план, който отговаря на бизнес предизвикателствата, пред които сте изправени, и какво ще е необходимо за преодоляването им, от съществено значение е да съобщите плана си на заинтересованите страни. Ключът тук е комуникацията. Ако не говорите за плана си и как той ще подобри нещата за всички участващи, тогава няма начин те да са наясно какво трябва да правят или дали ролята им в него има смисъл.Ефективното съобщаване на вашата стратегия включва две основни стъпки: да се уверите, че всеки разбира ролята си в постигането на тези цели и да се уверите, че всеки разбира как неговата роля и тази на другите си пасват заедно като част от цялото (а не само като отделни задачи).

Използвайте показатели за проследяване на напредъка. Те трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, подходящи и навременни. Те трябва да бъдат пряко свързани с целите, за да се измерва изпълнението спрямо тях на текуща основа. Например, "отдел за осигуряване на качеството" може да определи удовлетвореността на клиентите като свой основен показател. Това означава, че отделът ще създаде начин за измерване на удовлетвореността на клиентите (примерно с анкети) и ще използва тази информация, когато решава как най-добре да подобри своите услуги или продукти.

Мониторингът или иначе казано наблюдението, анализа и оценката на изпълнението, е много важен аспект на планирането. Това ви позволява да видите какво работи и какво не, така че да можете да правите съответните промени. Наблюдавайте плана си, като настроите процес, който ще ви позволи да измервате напредъка си спрямо целите, очертани първоначално. Наблюдавайте тези показатели редовно. След това можете да използвате тази информация, за да идентифицирате възможности за подобрение или да подчертаете области, в които е имало успех. По този начин, ако нещо не върви по план, ще има време за корекции, преди да се появят по-големи спънки.Силният стратегически план е от съществено значение, за да се гарантира, че вашата компания се движи напред в правилната посока. Също така е важно за заинтересованите страни и служителите/ако ги има/ да разберат как работата им се вписва в тази по-голяма визия. Чрез разработването на план, който отразява вашите уникални цели, можете да гарантирате, че всички остават на верния път по време на всяка стъпка от процеса - и в крайна сметка да постигнете успех.


Добре планираните, наблюдавани, анализирани и оценявани цели водят до гарантиран успех в сбъдването на всяка мечта


Готови ли сте? Споделете ни в коментар.

Ако ви е било полезно, изпратете на приятел!

Коментари
* Имейлът няма да бъде публикуван в сайта!