Happy DO ッ
06 Mar
06Mar

Можe би сте чували за Закона на Привличанeто – идeята, чe Всeлeната сe движи по опрeдeлeни правила и ако смe в хармония с нeя, доброто и позитивното само щe дойдe в живота ни. Всъщност самият Закон на Привличанeто e дрeвeн закон, който e част от всички, незнайно колко, закона на Всeлeната.

Според езотеричните вярвания съществуват основни, неотменими и силно въздействащи върху живота ни Вселенски закона. Те са колкото взаимосвързани, толкова и уникални по своята същност. Познавайки 20-те основни закона на Вселената, ние сме в състояние многократно да подобрим живота, личността и духовното си съществуване, както и да се научим по-успешно да постигаме целите си. Много религии, духовни водачи и различни окултни школи са твърдо убедени в съществуването и непрекъснатото действие и въздействие на тези универсални Вселенски канона.

Ето ги и тях:


1. Закон за Божественото Единство


Това е първият и най-важен закон на Вселената, който колкото по-бързо осъзнаем, толкова по-големи плодове ще даде в съзнанието, живота и ежедневието ни. Законът за Божественото Единство гласи, че всичко във Вселената е свързано и образува едно неразривно цяло. Всяко действие, дума или желание се отразява по един или друг начин на всичко и всички останали. Според този закон ние сме едно цяло с всички други живи същества. Ние сме едно както с приятелите си и обичаните ни близки, така и с онези, които не харесваме и дори мразим. Имайки ясна представа за Закона за Божественото единство, ставаме по-осъзнати, смирени и съпричастни. Така например когато правим добро на някого, ние се чувстваме добре, защото на дълбоко духовно (божествено и вселенско) ниво ние сме този човек. И обратното, когато нараняваме околните, всъщност нараняваме самите себе си. Във всеки от нас има божествена частица, душа, която идва от Източника (Бог, Вселена) и е неразривно свързана с частиците светлина на всичко останало, съществуващо във Вселената. Видимо или невидимо, материално или духовно.2.Закон за Мислeнeто


Законът за Мислeнeто гласи, чe мислитe създават рeалността. За това и често чуваме: "Внимавай какво си пожелаваш!" 


3.Закон за Наличността


Законът за Наличността гласи, че има безгранична наличност във Вселената на всичко, което желаем. Вместо да вярваме в идеята за “липсата”, е нужно да разберем, че живеем във Вселена на изобилие и има (пре)достатъчно за всички. Искреното съзнаване на това изобилие е жизнено важно за привличането на богатство и изобилие в живота ни.


4.Закон за Привличането


Законът за Привличането гласи, че привличаме това, към което насочваме вниманието си. Този закон е може би най-познатият и упражняван от всички закони. Той гласи, че всичко, което желаем, е възможно да бъде постигнато, стига да го поискаме с цялото си същество и да се фокусираме в него позитивно – с мисли, визуализации и намерения. Положителните мисли и представи ни носят положителни проявления, както и обратното – негативните мисли ни водят към негативни последствия. Иначе казано – онова, което мислим и в което вярваме, сътворява нашата собствена реалност. Затова в голяма степен случващото се с нас е плод на нашето съзнание и работата, която посвещаваме, за да го развиваме в позитивен план. Този закон се основава на убеждението, че всяка мисъл е форма на енергия, която тече вътре и извън нас. Така положителната енергия привлича успех във всички области на живота, включително здравето, финансите и взаимоотношенията. От своя страна негативните мисли, могат да се отразят пагубно на нашия живот. Най-просто казано, Законът за привличането действа на принципа, че подобното привлича подобно.

Обръщайки внимание на неща, които ни правят нещастни, привличаме още повече от тях. Но ако се фокусираме върху нещата, които ни правят щастливи и ни усмихват, тогава ще привлечем повече от тях в живота си.


"Писма до Вселената" 
E-book в ПДФ формат

Магията на сбъднатите желания
Различни методи и практики от цял свят как и кога да пишем своите желания така,
че Вселената да ги изпълнява. Открийте я в секция "Подаръци".

5. Закон за Вдъхновеното действие


Това е следващата стъпка, след като по силите на Закона за Привличането сме навлезли в полето, вибрацията и честотата на онова, за което мечтаем. Според Закона за Вдъхновеното действие ние трябва да предприемем конкретни действия по посока на осъществяването на онова, което истински желаем. Независимо дали сме се устремили към някакъв вид вътрешна промяна, или просто искаме нова кола или нова работа, това което е нужно да направим е да действаме. И то вдъхновено, с цялото си сърце и позитивна мисъл, за да го провокираме и сбъднем. Счита се, че Законът за Вдъхновеното действие е пряко продължение на Закона за Привличането.


6.Закон за Вечната Трансформация на Енергията


Енергията е нещо живо, подвижно и подлежи на постоянна промяна. Както енергията в заобикалящата ни среда и околните хора, така и енергията вътре в самите нас постоянно се трансформира. Можем да работим съзнателно за повишаване на вътрешната си енергия и чрез нея да променяме действителността около нас. Съгласно този закон дори една малка мисъл, послание или намерение са способни кардинално да променят живота ни и да способстват развитието му към по-положителни резултати и осъществяване на висши цели. В смисъла на този закон дори смъртта не е истинско умиране. Просто вътрешната ни енергия се трансформира от едно състояние в друго. Законът за Вечната Трансформация на Енергията повелява, че енергията е ресурс, който нито може да се създава, нито да се унищожава. Тя просто търпи постоянна промяна и трансформация.


7.Закон за Получаването


Законът за Получаването гласи, че ще получим само това, което сме готови да получим. Например, може да искаш 10 000 лв. на месец, но ако не вярваш, че това е възможно или, че го заслужаваш, то никога няма да ги получиш.


8.Закон за Нарастването


Законът за Нарастването е свързан с нарастването и подобряването на всеки аспект от живота ни. Без значение колко добър е животът ни, винаги има място за подобрение и разширение.


9.Закон за Причината и Следствието


Този закон е може би най-явният от всички. Според него всяко действие води до съответните последици. Това най-лесно можем да забележим във физическия свят. Що се отнася до духовния обаче резултатите понякога не идват веднага. И все пак нищо не остава без последствия. Независимо дали говорим за добро или зло, за позитивно или негативно. Този закон ни учи да сме предпазливи и мъдри при взимането на всяко решение за действие, казана дума или мисъл, защото те рано или късно ще имат своето отражение в живота ни, както и в самата Вселена.10.Закон за Отплащането/Компенсацията


Законът за Отплащането гласи “Каквото посееш, това ще пожънеш”. Семената на успех или на провал посяваш в живота си? В живота, това, което влагаме, това получаваме. Каквото правим и "изпращаме” като сигнал на Вселената, това и ще получим, за добро или за лошо. Вселената не търпи празно - получаваш толкова и от това, колкото и каквото даваш.Отговорността за сътворяването на нашето бъдеще се корени в нещата, които правим, казваме, мислим и вярваме в настоящия момент. Но тук се има и още нещо важно предвид. Всяко добро, което правим, изричаме или пожелаваме за себе си или за някого другиго, не остава невъзнаградено. Може „наградата“ да не се проектира веднага, но тя оставя отпечатък в ефира, във Вселената, и рано или късно се връща обратно при нас под една или друга форма.

В есето си „Компенсация“ Ралф Уолдо Емерсън пише, че всеки човек ще бъде компенсиран по подобен начин за това, което той или тя е допринесъл. Законът за Отплащането ни уверява още, че всички наши усилия рано или късно ще бъдат възнаградени.11.Закон за Нулевото Съпротивление


Законът за Нулевото Съпротивление е един от най-игнорираните от всичките забравени закони. Но също така е и един от най-мощните от тях. Този закон гласи, че това, срещу което се съпротивляваме, продължава да съществува. Това означава, че нещата, които не харесваме, стават по-силни. Колкото повече енергия влагаме в омраза и съпротивление към тях, толкова по-силни и мощни стават те. Незнанието на този закон обяснява защо толкова много хора не успяват да използват Закона за Привличането успешно. Няма значение колко трудно би могло да е в началото, трябва да се научим да игнорираме нещата, които не харесваме и да пренасочваме вниманието си към тези, които ни правят щастливи.


12. Закон за Относителността


Този закон лежи върху утвърждението, че само по себе си нищо не е нито добро, нито лошо. Всяко нещо в същността си е неутрално. Добро или лошо го прави нашата преценка, ценностната ни система, собствените ни вярвания и склонността ни да сравняваме нещата и да им придаваме определена оценка. Законът за Относителността ни учи и че на всяко събитие в живота си бихме могли да погледнем от поне две, ако не и повече, гледни точки. Че сами избираме как да приемем дадена ситуация или дума, казана от някого. Така например бихме могли да приемем нещо негативно като ценен урок, който Животът ни дава. Възможност да научим нещо ново или да се изкачим още малко по стълбичката към истинското Просветление.13.Закон за Полярността


Вселенският закон за Полярността гласи, че всяко нещо в Живота и във Вселената има своята съответна противоположност. Всяко действие има равно по сила, но различно по посока противодействие – както гласи и Третият закон на Нютон. Важно е да отбележим още, че според принципите на закона за Полярността всяко нещо съдържа в себе си два противоположни полюса. Както в човек например се редуват добро и зло, любов и омраза, радост и тъга, щастие и нещастие, успехи и провали и т.н., така и във Вселената едновременно се проявяват елементи и състояния като светлина и тъмнина, горе и долу, напред и назад и други. Понятия, които не могат да съществуват едно без друго. Как бихме разбрали светлината, ако не знаем какво е мрак? Как бихме оценили доброто, ако не знаем какво е зло? Законът за Полярността много се доближава до схващането за Дуалния свят и дуалността на всичко съществуващо вътре и извън нас.


14.Закон за Вечното движение (Закон за Ритъма)


Законът за Вечното движение се свързва с разбирането за цикличността на нещата. С повтарящи се модели и състояния, както на външните условия, така и на енергията, която прелива в нас. Да вземем за пример смяната на годишните сезони. Те се сменят ритмично всяка година и ние сме преки свидетели на тази необратима промяна. Същото е и с енергията, вътре и извън нас. Понякога преливаме от сили, вдъхновени и устремени сме, готови да покоряваме върхове. Друг път се чувстваме изтощени, без енергия и в по-минорно настроение. Подчинявайки се на закона за Ритъма, трябва да приемем тази цикличност на нещата и да се опитаме да се съобразяваме с нея. Когато нямаме муза – да не се насилваме да създаваме нови проекти. Когато сме изморени, да се научим да си почиваме. Да сме съзнателни и в синхрон с всичко, което се случва вътре и около нас. Някои сравняват принципите на този закон с движението на махалото, което се движи ритмично наляво и надясно с еднаква сила, но в различна посока.15.Закон за безкрайното превръщане на енергията


Този закон казва, че всички хора носим силата в себе си да променяме обстоятелствата в собствения си живот. По-високите вибрации поглъщат и трансформират по-ниските, за това всеки един от нас може да променя енергиите в живота си, като разбере Вселенските закони и приложи принципите по такъв начин, че да повлияе на промяната.
- Енергията влиза във физическа форма
- Образите, които държим в съзнанието си най-често се материализират като резултати в живота ни.


16.Закон за Мъжкото и Женското начало (Закон за Половете)


Макар че се нарича често закон за половете, всъщност законът за Мъжкото и Женското начало няма нищо общо с разбирането за нашите биологични и природни дадености, които ни отличават като мъже или жени. В него се визира идеята за мъжката и женската божествена енергия, заложени изначално у всеки от нас, както и във всичко съществуващо във Вселената. За да изпълним живота си с щастие и спокойствие, нашата работа е да балансираме мъжката и женската енергия в себе си. Да се уверим, че няма дефицит или излишък на някоя от двете. Че са в хармония и нито една от двете енергии не доминира над другата.

На Изток тези енергии са по-познати като Ин (женското начало) и Ян (мъжкото начало). Понякога женските характеристики се свързват с доброто, а мъжките с лошото. Но това разделение не е съвсем точно и удачно. Всъщност, когато развиваме божествената женска енергия, ние възпитаваме себе си и ставаме: „по-меки, по-нежни, по-мили, възпитаващи, състрадателни и обичащи“, казва Дийпак Чопра. Развиват се още нашата интуиция, креативност, състрадание, разбиране.

Когато дадем зелена светлина на мъжката божествена енергия у нас пък развиваме качества като лидерство, действеност, логика, приключенски дух, лоялност, увереност, фокус и ефективност.Има специални упражнения и медитации за балансиране на двете изначални наши същности. Всичко е в баланса и в мярката на нещата.17.Закон за Прошката


Законът за Прошката гласи, че за да продължим напред в живота си, е нужно да се избавим (да простим) от болезнени събития от миналото си. Незнанието и неприлагането на този закон блокира изобилието в живота ни. В трудни времена е лесно да обвиняваме другите. И себе си. Нека се научим да прощаваме, да оставяме неприятните спомени в миналото, да излизаме емоционално от ситуацията и да действаме за нейното подобряване.


18.Закон за Пожертването


Законът за Пожертването гласи, че за да спечелиш нещо, трябва да си готов да заплатиш съответната цена. Нека гледаме на този закон като инвестиране в по-добро бъдеще вместо като настояща саможертва. 9 е законът за даването и получаването. Всичко в тази Вселена е обмен на енергии. Ние нищо не жертваме, с този обмен само поддържаме баланса.


19.Закон за Почитането


Законът за Почитането гласи, че Забравените Закони ще работят за нас ако ги почитаме. Ако водим недисциплиниран живот (каквото и да означава това) и не успяваме постоянно да практикуваме тези закони, тогава нека не се учудваме, ако се проваляме.


20.Закон за Успеха


Законът за Успеха е комбинация от всички тези 20 закона. Той гласи, че можем да успеем, независимо от нашата среда, или от това колко лоши са били нещата в миналото. Успехът е наше рождено право.Вероятно законите на Вселената не са само 20. Може би има още 100. Не знам. А и тези, мисля, са ни достатъчни, ако можем да се научим да ги прилагаме. Ако не всички, то поне част от тях.от Happy DO за dodiary.eu / 19.11.2022
източник: happylifeacademy.eu, spisanie8.bg
снимки: Pixabay

Коментари
* Имейлът няма да бъде публикуван в сайта!