писма до вселената
Вземи най-пълния наръчник и разбери как да напишеш своите
Писма до Вселената
така, че тя да те чуе и да изпълни и най-съкровените ти желания
*
*
*