животът всъщност е много прост
онова, което даваме, се връща при нас